Upis u program pretplate za sezonu 2010./2011.

Poštovani pretplatnici, cijenjena publiko !

Obavještavamo Vas o programu pretplate za iduću kazališnu sezonu:

UPIS PRETPLATE ZA KAZALIŠNU SEZONU  2010/2011.
                         od 01. 09. 2010 do 30. 09. 2010.
-  Plaćanje se može izvršiti jednokratno za cijelu sezonu u periodu od 01.  do 30. rujna 2010.
   ili u dvije rate: prva od 01. 09. do 30. 09. 2010. 
                        druga od 01. 06. do 30. 06. 2011. godine.

- Podmirenje duga pretplate za prošlu kazališnu sezonu 2009/2010. 
                        od 01. 07. 2010. do 15.7.2010.
- Blagajna za upis pretplate otvorena je svakim radnim danom od 08 do 14 sati.

 


UVJETI I CIJENE PRETPLATE

Za kazališnu sezonu 2010/2011. određuju se sljedeće cijene ulaznica za kazališne predstave:

 

1 Puna cijena ulaznice je 50,00 kn.

2. Cijena ulaznice za umirovljenike, učenike i studente je 40,00 kn.

3. Cijena ulaznice za dječje predstave je 15,00 ili 20,00 kn.

4. Cijena ulaznice za članove Svijeta knjige Mozaik knjiga je 35,00 kn.

5. Godišnja pretplatna cijena za kazališnu sezonu 2010/2011. iznosi 400,00 kn, a utvrđuje se umnoškom  10 predstava u sezoni sa pojedinačnom cijenom ulaznice od 40,00 kn.

6. Polugodišnja pretplatna cijena za kazališnu sezonu  2010/2011. iznosi 200,00 kn, a utvrđuje se umnoškom 5 predstava u sezoni sa pojedinačnom cijenom ulaznice od 40,00 kn.

7. Godišnja pretplatna cijena za umirovljenike, učenike i studente za kazališnu sezonu 2010/2011. iznosi 350,00 kn, a utvrđuje se umnoškom 10 predstava u sezoni sa pojedinačnom cijenom ulaznice od 35,00kn.

8. Polugodišnja pretplatna cijena za umirovljenike, učenike i studente za kazališnu sezonu 2010/2011.  iznosi 175,00 kn, a utvrđuje se umnoškom 5 predstava sa pojedinačnom cijenom ulaznice od 35,00 kn.


PREDNOSTI KOJE VAM DONOSI STATUS PRETPLATNIKA

- Pretplatom si osiguravate stalno mjesto za predstave koje želite gledati, te izbjegavate moguće povećanje cijena ulaznica tijekom sezone.
- Svaki pretplatnik biti će uredno i na vrijeme obaviješten o programu – predstavi koja je na repertoaru u tekućem mjesecu.

 

- Godišnja pretplata bazira se na deset predstava.

- Polugodišnja pretplata bazira se na pet predstava, koje se mogu odgledati tijekom cijele sezone, no ukoliko broj odgledanih predstava tijekom sezone pređe pet, pretplatnik je dužan platiti iznos godišnje pretplate.
- Za pretplatnike odobravamo popust od 20% na punu cijenu ulaznice.
- Za pretplatnike umirovljenike, učenike i studente odobravamo popust 30% na punu cijenu ulaznice.
- Dar godišnjim pretplatnicima:  besplatne predstave koje prelaze 10 u sezoni.
- Pretplata vrijedi kako je gore navedeno, a o Vama ovisi koliko ćete predstava pogledati, a uplata pretplate za neodgledane predstave se ne prenose u iduću kazališnu sezonu.

 

- Sve dodatne i detaljne informacije možete dobiti:
u službi marketinga GKP-a na broj tel.  273 161 (kontakt osobe Željko Hiršman i Sanja Galić),
u tajništvu i računovodstvu na broj tel. 312-247. (kontakt osoba Natali Hamžik ).