Predstavljamo vam naše članove Drveta Bajki: 

Izvode: 

Andrea Sovčik (ujedno i autorica glazbe) 

Kornelija Marks

Laura Matijanić

Luka Solina

Marijana Matoković - režija i adaptacija bajki

Dario Hak - umjetnički direktor Dječjeg festivala Aurea festa

Izrada rekvizite - Dario Hak i Marija Matijanić 

Kostimografija - Ljiljana Rodić 

Popis bajki: 

Snjeguljica i sedam patuljaka

Kresivo

Mala sirena

Snježna kraljica

KOC 5498