Odluka o visini najma prostora 2018.

pdfOdluka

Plan i program 2019.

pdfPlan

Izvješće o radu GKP-a za sezonu 2017./ 2018.

pdfIzvješće

Izjava o sukobu interesa ZJN 1.

pdfIzjava

Izjava o sukobu interesa ZJN 2.

pdfIzjava

Program rada za 2018. godinu

pdfProgram

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata

pdfPravilnik

Statut Gradskog kazališta Požega

pdfStatut

Stranica 1 od 2