tri stoljeća kazališne tradicije

Zbrka s tri djeda božićnjaka

uuu manji

 

S. Jelić, Z. Ladika, D.J. Bužimski: „Zbrka s tri Djeda Božićnjaka" - Mala škola kazališta

Na zabavno putovanje puno zbrke povest će vas polaznici Male škole kazališta. Majka i dvije kćeri, frkafuljci, pajaci, tri boje, dinosaur, cvrčak, mrav i tri Djeda Božićnjaka likovi su blagdanske predstave koju su pripremili naši najmlađi kazalištarci vođeni Slavicom Jelić.

Režija: Slavica Jelić

Glume: Barbara Ciganović, Lara Crnjac,  Lara Benić, Ana Kakuk, Nea Sliško, Korina Tomić, Ena Špoler, Ana Gotovac, Franka Gotovac, Ana Prpić, Jurij Navratil, Lucija Domazet, Edita Begović, Lana Ujević, Iva Njavro,  Hana Hrmić, Leonarda Crnjac, Ivana Zelić, Elia Subotić, Luka Vajzović, Nora Vajzović, Hana Kerker, Nika Glavaš.  

         

Teško da se ijedan grad u širem okruženju može pohvaliti s tri stoljeća starom kazališnom tradicijom kao što može Požega u kojoj je prema pisanju književnog povjesničara Tome Matića (1874.-1968.) prva kazališna predstava odigrana 27. kolovoza 1715. godine.

Iako precizno datiran, naziv predstave nažalost nije ostao zabilježen, ali je zapisano kako je pozornica bila postavljenja pod šatorskim platnom u dvorištu isusovačkog samostana; dokazujući visoki stupanj tadašnjeg društvenog života samoga grada i njegovih stanovnika.

Povijest kazališta