Ali, u štali?!

25395945 800826120103507 4227122889844962545 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve veliko,važno,lijepo dolazi iznutra, iz mraka. Onda to postane svjetlost, život, mudrost, nada. Svjetlo nade ne smije se ugasiti, ono mora gorjeti, sve dok ne shvatimo da ljubavlju i dobrotom sve možemo pobijediti i promijeniti. Zato, neka vam ovi blagdani budu blagdani nade, kako bi svima oko vas mogli darivati dar božanske svjetlosti. 

Vaši mali kazalištarci i njihova Slavica

Glume:

Karla Kujundžija - DINA

Korina Tomić - VERA 

Ana Šain - BIBA 

Elia Subotić - ŠTEFA

Lucija Domazet - STARICA

Petra Aračić - PASTIR

Klara Pavlović - PASTIR

Ivana Zelić - SOVA

Lara DiGiorgio - ANĐEO POVJERENJA, ŽIVOTINJA IZ STAJE

Nika Galić - ANĐEO MIRA, ŽIVOTINJA IZ STAJE

Ana Prpić - ANĐEO RADOSTI, ŽIVOTINJA IZ STAJE

Ena Špoler - ANĐEO NADE, ŽIVOTINJA IZ STAJE 

Lara Crnjac - ANĐEO GABRIJEL

Lea Mihelec - ISKUŠENJE

Ana Gotovac - MARIJA

Jurij Navratil - JOSIP

Nika Glavaš - ISUS

Iva Njavro - FATIMA

Iva Kovačević - IZIDA

Nea Sliško – NEFERTITI

Režija: Slavica Jelić

Tea Mihalj - pratnja na gitari

Kostimi: Lijljana Rodić

Svjetlo: Goran Krmpotić

Ton: Dario Hak

Dizajn plakata i rekviziti: Marija Matijanić

Scena: Renato Pok