2016./2017.

1. Silvija šesto: „PALAC SIM PALAC TAM“ – redatelj: Damir Mađarić

 Igraju: Snježana Lančić Prpić, Vlasta Golub, Sara Lustig

 (premijera  11. 9. 2016.)

 

  2. Marijana Matoković: „KRALJEVNA NA ZRNU GRAŠKA – redateljica: Marijana Matoković

 Igraju: Ankica Ivanković, Ružica Maurus, Andrej Soldo i Dario Hak

 (premijera 4. 12.2016.)

 

3. Boris Senker: „FLOROMANIJA“ – redatelj: Majkl Mikolić

 Igraju: Marijana Matoković, Barbara Rocco, Luka Juričić

 (premijera  11. 2. 2017.)