2013./2014.

1. Vladimir Stojsavljević: „UMJETNIČKA AKCIJA“ – redatelj: Majkl Mikolić

Igraju: Selena Andrić, Dina Vojnović, Nino Pavleković, Nenad Pavlović

(premijera  18. 10. 2013.)

2. V. Stahuljak/T.Čmelar: „DAROVI DJEDA BOŽIĆNJAKA“ – redatelj: Tomislav Čmelar

Igraju: Sanda Krmpotić, Boris Benčić, Karla Čmelar, Mihael Kovačević

(premijera 4. 12. 2013.)

3. Ephraim Kishon: „VJENČANI LIST“ – redatelj: Damir Mađarić

Igraju: Robert Ugrina, Tatjana Bertok Zupković, Mirna Medaković, Ivan Vukelić, Ivan Grčić, Ankica Ivanković

(premijera 14. 2.2014.)